INFORMÁCIA O SPOLOČNEJ SPRÁVE
(pdf)

V súvislosti s rozhodnutím MK SR o odňatí oprávnenia organizácii OZIS ku dňu 7.10.2022 ako aj s následným nepriznaním odkladného účinku súdom vo veci opravného prostriedku voči tomuto rozhodnutiu o odňatí oprávnenia, organizácie kolektívnej správy práv SAPA, SLOVGRAM, SOZA a LITA pristúpili k úprave Sadzobníka odmien pre spoločnú správu, spočívajúcej iba v odstránení údajov o spoločnosti OZIS.

Návrh Sadzobníka pre spoločnú správu platný od 1.11.2023
(pdf)

Sadzobník pre spoločnú správu platný od 1.1.2022
(pdf)

Sadzobník pre spoločnú správu platný od 31.12.2018
(pdf)