SAPA - Slovenská asociácia producentov v audiovízii

(Občianske združenie)

je nezávislou, neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou. Je založená ako združenie právnických a fyzických osôb podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

SAPA združuje a zastupuje výrobcov audiovizuálnych diel (producentov) alebo správcov práv výrobcov audiovizuálnych diel (producentov slovenských filmov), to znamená majiteľov alebo správcov copyrightov viac ako 90% všetkých hraných filmov a filmov určených najmä pre distribúciu v kinách vyrobených na Slovensku od r. 1921 až dodnes. Členovia SAPA vlastnia alebo spravujú copyrighty viac ako 8 000 slovenských audiovizuálnych diel.

SAPA spolupracuje s európskymi organizáciami a inštitúciami ako CEPI.TV, EUROCOPYA, FIAPF, EPAA, AGICOA a ďalšími organizáciami združujúcich a zastupujúcich producentov z Európskej Únie, ale i z ďalších kontinentov s rovnakými alebo príbuznými cieľmi.