PRODUCENT PATRIK PAŠŠ O PROJEKTOCH TRIGON PRODUCTION

Trigon-logoProjekty vo vývoji sú v dvoch kategóriách. Prvú by som nazval: projekty v prenatálnom štádiu. Je to myšlienka, začína literárna príprava, písanie námetu, skúmanie možnosti ich uplatnenia v televíznom vysielaní alebo vo filmovej distribúcii. O týchto projektoch by som nerád hovoril konkrétne, pretože možno dva-trikrát sa mi stalo, že som napríklad na zahraničnom festivale hľadal potenciálneho koproducenta a diskutoval som o téme a o pár týždňov podal žiadosť o grant s rovnakou témou práve on. Spomínaný projekt sa dostal do fázy produkcie a paradoxne, ponúkajú mi v ňom národnú koprodukciu. Žiaľ, v kinematografickom priestore podnikajú aj jedinci, ktorým chýba elementárna miera profesionálnej slušnosti. O týchto projektoch teda hovoriť nebudem.

Čítať ďalej: PRODUCENT PATRIK PAŠŠ O PROJEKTOCH TRIGON PRODUCTION

ROZHOVOR S PRODUCENTOM PATRIKOM PAŠŠOM

Spoločnosť TRIGON PRODUCTION vyrobila nedávno ako majoritnú produkciu dobový film režiséra Miloslava Luthera Krok do tmy. Čo vás ako producenta presvedčilo, že ste išli do tohto projektu?

TRIGON má tri programové prúdy. Jeden z nich sa orientuje na významné slovenské osobnosti a kultúrne počiny. Spisovateľ Alfonz Bednár bol významný slovenský spisovateľ. Novela Rozostavaný dom bola v dobe svojho vzniku považovaná za významnú a vysoko kontroverznú látku. Najviac ma presvedčil entuziazmus režiséra, ktorý v tejto látke videl veľký dramatický potenciál pre zobrazenie postáv a charakteru doby. Som presvedčený, že Slovensko musí reflektovať svoju históriu, pretože národ, ktorý sa nepoučí z vlastných chýb minulosti, je predurčený prežiť si svoje omyly znova. To bol jeden z dôvodov môjho rozhodnutia. Nehovoriac o tom, že Slávo Luther je jednou z najväčších súčasných osobností našej kinematografie, a to bolo pre mňa zárukou toho, že TRIGON spracuje a odovzdá do fondu kinematografického dedičstva kultúrne a dôstojné dielo.

Čítať ďalej: ROZHOVOR S PRODUCENTOM PATRIKOM PAŠŠOM