PRODUCENT PATRIK PAŠŠ O PROJEKTOCH TRIGON PRODUCTION

trigon-logoProjekty vo vývoji sú v dvoch kategóriách. Prvú by som nazval: projekty v prenatálnom štádiu. Je to myšlienka, začína literárna príprava, písanie námetu, skúmanie možnosti ich uplatnenia v televíznom vysielaní alebo vo filmovej distribúcii. O týchto projektoch by som nerád hovoril konkrétne, pretože možno dva-trikrát sa mi stalo, že som napríklad na zahraničnom festivale hľadal potenciálneho koproducenta a diskutoval som o téme a o pár týždňov podal žiadosť o grant s rovnakou témou práve on. Spomínaný projekt sa dostal do fázy produkcie a paradoxne, ponúkajú mi v ňom národnú koprodukciu. Žiaľ, v kinematografickom priestore podnikajú aj jedinci, ktorým chýba elementárna miera profesionálnej slušnosti. O týchto projektoch teda hovoriť nebudem.

Rád sa však vyjadrím k projektom, ktoré už získali podporu Audiovizuálneho fondu. Sú to dokumentárne filmy. Dokudrama Baluďanský je o Slovákovi, ktorý začiatkom 19. storočia odchádza do Ruska, stáva sa prvým rektorom Petrohradskej univerzity a svojím pôsobením na dvore cára Mikuláša priniesol isté osvietenstvo a obrodenectvo aj do vtedajšieho Ruska. Výsledkom jeho práce bola i Petrohradská univerzita, ktorá vychovala rad významných umelcov a svetových vedcov, medzi nimi napríklad Mendelejeva. Scenár píšu Laura Siváková a Rasťo Boroš, režisérom je František Palonder.

Druhý projekt sa sčasti už realizuje a čiastočne sa ukončuje vývoj. To je desaťdielna séria Bratislavská Zlatá lýra. Cez prizmu medzinárodne uznávaného hudobného festivalu reflektuje sociálne aspekty vývoja spoločnosti od polovice šesťdesiatych až po začiatok deväťdesiatych rokov minulého storočia v Československu.

TRIGON sa venuje programovo témam alebo osobnostiam, ktoré ovplyvnili alebo zmenili svet. Dežo Hoffman, fotograf pochádzal zo Slovenska a stal sa vyhľadávanou svetovou osobnosťou. Jeho fotografie Beatles, Charlieho Chaplina, Marilyn Monroe sa stali až kultovými. Pri historických rešeršoch sme objavili rôzne zaujímavosti. Scenár a réžiu projektu realizuje Peter Hledík.

V televíznej dramatickej produkcii pracujeme na vývoji dvoch seriálov. Jeden sa pracovne nazýva Zberateľ. Je to sedemdielna miniséria. Druhý, Inšpektor Max, má trinásť dielov. Píše sa pre významného a vynikajúceho slovenského herca Juraja Kukuru. Prvý by sa mal nakrúcať na budúci rok a druhý v 2016. Na oboch participuje ako koproducent Česká televízia pomerne vo vysokom percentuálnom podiele – takmer 50% - partnerského vstupu.

S režisérom Matejom Mináčom pripravujeme hraný film Nikdy sa nevzdaj s dobovými dokumentárnymi konotáciami. Je to úsmevný pohľad na, ako v každej dobe musí filmár prekonávať strastiplné prekážky, aby svoje myšlienky priniesol na plátno.