Podporná činnosť

FOND SAPA

Základným cieľom fondu je podpora prezentácie projektov slovenských nezávislých producentov a zvlášť v zahraničí, podporil od roku 2004 – 145 projektov.

SAPA považuje za prioritu aj podporu dlhodobých koncepcií súvisiacich s rozvojom slovenského audiovizuálneho prostredia. Podporuje tvorbu zásadných projektov týkajúcich sa slovenského audiovizuálneho prostredia, ako aj zásadných kolektívnych prezentácií slovenského kultúrneho audiovizuálneho dedičstva na najprestížnejších filmových podujatiach najmä v Európe.

SAPA od roku 2013 podporuje uvádzanie nových slovenských filmov do distribúcie a audiovizuálnych diel novej generácie výrobcov a tvorcov. Fond je teda určený na sociálne, kultúrne, propagačné a vzdelávacie účely.

O poskytnutí podpory môže žiadať fyzická alebo právnická osoba. Žiadosť musí obsahovať účel a zdôvodnenie projektu, ako aj jeho opis. O poskytnutí príspevku rozhoduje na základe žiadosti žiadateľa Rady Fondu SAPA.

Z podporených projektov:

 1. prezentácia slovenských filmov a audiovizuálneho prostredia počas Marché du film na IFF Cannes 2005 – 2017
 2. prezentácia slovenských filmov a audiovizuálneho prostredia na IFF Berlín 2006 – 2007 
 3. prezentácia slovenských filmov a audiovizuálneho prostredia počas EFM na IFF Berlín 2009 – 2017
 4. účasť a prezentácia projektu Babie leto (The Jeskoskero Nilaj) na Project Markt Cottbus
 5. premiéra a distribúcia celovečerného dokumentárneho filmu 66 sezón
 6. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu Želary
 7. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu Kráľ zlodejov
 8. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu O dve slabiky pozadu
 9. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu Nepochovaný mŕtvy
 10. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu Príbehy obyčajného šialenstva
 11. distribúcia nového celovečerného dokumentárneho filmu Iné svety
 12. premiéra nového celovečerného hraného filmu Jahodové víno
 13. premiéra a distribúcia celovečerného dokumentárneho filmu Slepé lásky
 14. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu Muzika
 15. premiéra a distribúcia celovečerného dokumentárneho Momentky
 16. premiéra a distribúcia celovečerného dokumentárneho filmu Osadné
 17. prezentácia knižnej monografie Viktora Kubala autora Rudolfa Urca
 18. podpora medzinárodného filmového festivalu FEBIOFEST 2004 – 2017
 19. premiéra a distribúcia celovečerného dokumentárneho filmu Nickyho rodina
 20. premiéra a distribúcia celovečerného dokumentárneho filmu Nesvadbovo
 21. podpora vydania 2-DVD Martin Slivka - Výber z tvorby, 2-DVD Čarovný svet animovaného filmu, 5-DVD Týždeň vo filme 1945-1990
 22. podpora vydania DVD Tisícročná včela I.II., Zabudnite na Mozarta
 23. podpora vydania Blu-ray Perinbaba, Fontána pre Zuzanu
 24. prezentácia slovenskej kinematografie na podujatí Letná filmová škola Uherské Hradiště
 25. podpora študentského filmového festivalu Áčko 2011 – 2017
 26. podpora časopisu KINEČKO
 27. propagácia a prezentácia filmu Cigán na festivaloch v zahraničí
 28. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu Já, Olga Hepnarová
 29. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu Agáva
 30. výročná cena SAPA za rok 2017 udelená RUDOLFOVI URCOVI
 31. podpora zasadnutia Rady Eurimages v Bratislave, 2017
 32. podpora knižnej publikácie Dejiny slovenskej kinematografie 1896-1969
 33. podpora národných filmových cien Slnko v sieti
 34. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu Masaryk
 35. slovenská i zahraničná premiéra celovečerného hraného filmu OUT
 36. slovenská i zahraničná premiéra celovečerného hraného filmu TLMOČNÍK