Podporná činnosť

FOND SAPA

Základným cieľom fondu je podpora prezentácie projektov slovenských nezávislých producentov a zvlášť v zahraničí, podporil od roku 2004 – 215 projektov.

SAPA považuje za prioritu aj podporu dlhodobých koncepcií súvisiacich s rozvojom slovenského audiovizuálneho prostredia. Podporuje tvorbu zásadných projektov týkajúcich sa slovenského audiovizuálneho prostredia, ako aj zásadných kolektívnych prezentácií slovenského kultúrneho audiovizuálneho dedičstva na najprestížnejších filmových podujatiach najmä v Európe.

SAPA od roku 2013 podporuje uvádzanie nových slovenských filmov do distribúcie a audiovizuálnych diel novej generácie výrobcov a tvorcov. Fond je teda určený na sociálne, kultúrne, propagačné a vzdelávacie účely.

O poskytnutí podpory môže žiadať fyzická alebo právnická osoba. Žiadosť musí obsahovať účel a zdôvodnenie projektu, ako aj jeho opis. O poskytnutí príspevku rozhoduje na základe žiadosti žiadateľa Rady Fondu SAPA.

Z podporených projektov:

 1. prezentácia slovenských filmov a audiovizuálneho prostredia počas Marché du film na IFF Cannes 2005 – 2017
 2. prezentácia slovenských filmov a audiovizuálneho prostredia na IFF Berlín 2006 – 2007 
 3. prezentácia slovenských filmov a audiovizuálneho prostredia počas EFM na IFF Berlín 2009 – 2017
 4. účasť a prezentácia projektu BABIE LETO (The Jeskoskero Nilaj) na Project Markt Cottbus
 5. premiéra a distribúcia celovečerného dokumentárneho filmu 66 SEZÓN
 6. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu ŽELARY
 7. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu KRÁĽ ZLODEJOV
 8. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu O DVE SLABIKY POZADU
 9. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu NEPOCHOVANÝ MŔTVY
 10. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu PRÍBEHY OBYČAJNÉHO ŠIALENSTVA
 11. distribúcia nového celovečerného dokumentárneho filmu INÉ SVETY
 12. premiéra nového celovečerného hraného filmu JAHODOVÉ VÍNO
 13. premiéra a distribúcia celovečerného dokumentárneho filmu SLEPÉ LÁSKY
 14. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu MUZIKA
 15. premiéra a distribúcia celovečerného dokumentárneho MOMENTKY
 16. premiéra a distribúcia celovečerného dokumentárneho filmu OSADNÉ
 17. prezentácia knižnej monografie Viktora Kubala autora Rudolfa Urca
 18. podpora medzinárodného filmového festivalu FEBIOFEST 2004 – 2017
 19. premiéra a distribúcia celovečerného dokumentárneho filmu NICKYHO RODINA
 20. premiéra a distribúcia celovečerného dokumentárneho filmu NESVADBOVO
 21. podpora vydania 2-DVD Martin Slivka - Výber z tvorby, 2-DVD Čarovný svet animovaného filmu, 5-DVD Týždeň vo filme 1945-1990
 22. podpora vydania DVD Tisícročná včela I.II., Zabudnite na Mozarta
 23. podpora vydania Blu-ray Perinbaba, Fontána pre Zuzanu
 24. prezentácia slovenskej kinematografie na podujatí Letná filmová škola Uherské Hradiště
 25. podpora študentského filmového festivalu Áčko 2011 – 2017
 26. podpora časopisu KINEČKO
 27. propagácia a prezentácia filmu CIGÁN na festivaloch v zahraničí
 28. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
 29. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu AGÁVA
 30. výročná cena SAPA za rok 2017 udelená RUDOLFOVI URCOVI
 31. podpora zasadnutia Rady Eurimages v Bratislave, 2017
 32. podpora knižnej publikácie Dejiny slovenskej kinematografie 1896-1969
 33. podpora národných filmových cien Slnko v sieti
 34. premiéra a distribúcia celovečerného hraného filmu MASARYK
 35. slovenská i zahraničná premiéra celovečerného hraného filmu OUT
 36. slovenská i zahraničná premiéra celovečerného hraného filmu TLMOČNÍK
 37. podpora študentského filmového festivalu Áčko 2018 – 2023
 38. podpora medzinárodného filmového festivalu FEBIOFEST 2018 – 2023
 39. prezentácia slovenských filmov a audiovizuálneho prostredia počas EFM na IFF Berlín 2018 – 2023
 40. podpora slovenskej premiéry televízneho hraného seriálu INŠPEKTOR MAX
 41. podpora vydania DVD a BR Prípad Barbabáš Kos
 42. podpora vydania DVD Prvá
 43. podpora distribúcie celovečerného dokumentárneho filmu INDE
 44. podpora slovenskej premiéry celovečerného dokumentárneho filmu, VYCESTOVACIA DOLOŽKA PRE DUBČEKA
 45. podpora vydania DVD kolekcie 6x Dežo Ursiny
 46. podpora na realizáciu cyklu Kina Lumiére s názvom 25 ROKOV SLOVENSKÉHO FILMU
 47. podpora realizácie druhého vydania knižnej publikácie BEST OF SLOVAK FILM 1921 - 1999
 48. podpora vzdelávacieho projektu - MEDZIODBOROVÝ SEMINÁR O DIVADLE A FILME
 49. podpora vydania BR Best of Kubal
 50. podpora MASTERCLASS Philippe Avrila na FTF VŠMU
 51. podpora INDUSTRY DAY 2019
 52. podpora vydania DVD a BR Obchod na korze
 53. podpora distribúcie celovečerného hraného filmu SVIŇA
 54. podpora podujatia - Udeľovanie ceny Petra Mihálika, Interdisciplinárny seminár o diele Petra Pišťanka 
 55. podpora digitalizácie filmov ZÁHRADA, ORBIS PICTUS a KRAJINKA k Jubileu Martina Šulíka
 56. podpora vydania Kolekcie slovenských rozprávok - Plavčík Vratko, Popolvár najväčší na svete, Sedem jednou ranou
 57. podpora vydania DVD a Blu-ray Noční jazdci, r. Martina Hollého
 58. podpora slovenskej distribúcie celovečerného hraného filmu KRYŠTOF
 59. podpora slovenskej distribúcie celovečerného dokumentárneho filmu DRSNE A NEŽNE
 60. podpora podujatia v rámci Týždňa slovenského filmu - Udeľovanie cien Petra Mihálika, Pavla Branka, Orbis pictus a ceny pre inštitúciu podporujúcu reflexiu slovenskej filmovej tvorby
 61. podpora účasti na filmovom festivale Cinematik Piešťany
 62. podpora slovenskej distribúcie celovečerného dokumentárneho filmu DEŽO HOFFMANN FOTOGRAF BEATLES