Rozhovor s Marianom Urbanom, producentom filmu JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

MU foto V ako štádiu prípravy ste vstúpili do projektu, na ktorom scenáristická a režisérska dvojica pracovala päť rokov pred prvou klapkou?
Tomáš a Peter nás oslovili asi štyri roky pred nakrúcaním vo chvíli, keď mali k dispozícii cca 100 000 € zo Statního fondu kinematografie, prísľuby vecných vstupov od niekoľkých českých partnerov a záujem poľskej spoločnosti o koprodukciu. Media Brigade už mala za sebou projekt, ktorý bol poľskou nomináciou na Oscara a predstavu o poľskom spolufinancovaní projektu, ktorá mi takmer vyrazila dych. Rokovania boli dosť zložité a v jednej chvíli mi naši autori navrhli, aby sme sa stali aj výkonným producentom projektu. Black Balance, čo bola ich producentská značka, nemala za sebou žiaden projekt a už vôbec nie celovečerný uvedený v kinách. Aj skúsenosti s týmito činnosťami sa u autorov blížili k nule. O to väčší však bol ich entuziazmus, ambície a aj bystrosť. Prakticky v každom štádiu vývoja financovania a prípravy nakrúcania zareagovali správne a to bol jeden zo základných kameňov úspechu spolupráce a dnešného výsledku. 

Čítať ďalej: Rozhovor s Marianom Urbanom, producentom filmu JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

Rozhovor s Rudolfom Biermannom, producentom filmu MASARYK

 rudolf biermann 2Kto si koho našiel, vy scenár Masaryka, alebo naopak scenár vás?
Režisér prišiel za mnou s prvou verziou scenára. Veľmi sa mi páčil a rozhodol som sa vybrať po stopách tejto témy s Júliusom spoločne.

V čom ste ako producent videli jeho silu, teda okrem ústredného hrdinu?
Sila projektu bola, samozrejme, v osobe Jana Masaryka a faktu, že o ňom nikdy hraný film nevznikol. Zároveň som ale videl potenciál aj v scenári, viacjazyčnom štýle a v osobe režiséra, ktorý má k téme progresívny prístup

Čítať ďalej: Rozhovor s Rudolfom Biermannom, producentom filmu MASARYK

KRYŠTOF (TRI ÚTEKY)

ALEF FILM & MEDIA
v koprodukcii s FULFILM, I/O POST, FILMPARK

KRYŠTOF (TRI ÚTEKY)
r. Zdeněk Jiraský

Celovečerný hraný film o viere, nádeji a obeti

Kryštof, sotva dospelý muž, žije ako čerstvý postulant pred sľubmi v komunite mníchov. Zdieľa s bratmi nielen ich svet kontemplácie, ale ako článok dlhého reťazca tiež prevádza prenasledovaných komunistickým režimom cez hranice do Nemecka. Kryštof chcel utiecť pred svetom do kláštora, ale musí utekať, aby si zachránil holý život a pochopil, že je to jeho posledná šanca k vzbure proti brutálnej politickej moci a záchrane milovaného človeka.

 

ROZHOVOR S TVORCAMI FILMU RUKOJEMNÍK

Juraj Nvota RUKPrečítajte si rozhovor s hlavnými tvorcami filmu RUKOJEMNÍK - s režisérom Jurajom Nvotom a s producentom a scenáristom filmu, Marianom Urbanom.

Čítať ďalej: ROZHOVOR S TVORCAMI FILMU RUKOJEMNÍK

HĽADANIE

ALEF FILM & MEDIA

Cesty, stretnutia, rozprávanie, spomínanie, rozpamätávanie, útržky obrazov, viet, hľadanie správnych slov, vyjadrenie vnútorného sveta, spájanie pocit, motívov, všetky by sa mali týkať toho, čo mal rád Dežo, čo mal rád Jaro, čo a koho milovali, čo a prečo nenávideli, čo ich odpudzovalo. Prirodzene nepôjde o anketu, skoro všetci, s ktorými, dôverne, priateľsky, milenecky zdieľali svoju prítomnosť v čase svojich najlepších rokov veľmi dobre poznáme, žili sme s nimi, poznali sme ich, predpokladáme, že sú tí, ktorí môžu pomôcť hľadať svedectvo o zárodkov, zdrojoch, cieľoch, snov, predstáv a kreativity tých, ktorých milovali, nenávideli, obdivovali, preklínali... sú to ich najbližší ľudia. Rodičia, deti, ženy, priatelia, priateľky, blízki a vzdialení rodinní príslušníci, spolupracovníci, tí ktorých sa najväčšmi dotkli, tí, ktorých asi najväčšmi obdivovali.

ROZHOVOR S PRODUCENTOM PATRIKOM PAŠŠOM

Spoločnosť TRIGON PRODUCTION vyrobila nedávno ako majoritnú produkciu dobový film režiséra Miloslava Luthera Krok do tmy. Čo vás ako producenta presvedčilo, že ste išli do tohto projektu?

TRIGON má tri programové prúdy. Jeden z nich sa orientuje na významné slovenské osobnosti a kultúrne počiny. Spisovateľ Alfonz Bednár bol významný slovenský spisovateľ. Novela Rozostavaný dom bola v dobe svojho vzniku považovaná za významnú a vysoko kontroverznú látku. Najviac ma presvedčil entuziazmus režiséra, ktorý v tejto látke videl veľký dramatický potenciál pre zobrazenie postáv a charakteru doby. Som presvedčený, že Slovensko musí reflektovať svoju históriu, pretože národ, ktorý sa nepoučí z vlastných chýb minulosti, je predurčený prežiť si svoje omyly znova. To bol jeden z dôvodov môjho rozhodnutia. Nehovoriac o tom, že Slávo Luther je jednou z najväčších súčasných osobností našej kinematografie, a to bolo pre mňa zárukou toho, že TRIGON spracuje a odovzdá do fondu kinematografického dedičstva kultúrne a dôstojné dielo.

Čítať ďalej: ROZHOVOR S PRODUCENTOM PATRIKOM PAŠŠOM

INDE

ALEF FILM & MEDIA

INDE (r. Juraj Nvota)

Život a doba neopakovateľného tvorcu a pútnika Alexandra Mlynarčíka v akcii - v jeho výnimočných prejavoch, aktivitách, v eskamotážach, ale aj protichodnostiach a kontroverznostiach doby, v ktorej žil a najmä žije. Príbeh takmer jedného storočia, v ktorom sa formovala moderná identita, kultúra, základné hodnoty Slovenska - ako súčasti Československa, aj ako samostatného štátu a najmä ako súčasti širšieho, minimálne európskeho spoločenstva, ku ktorému náš protagonista neoddeliteľne patrí svojím dielom, aj životom. AM bol aj v najzložitejších obdobiach svojho života organickou súčasťou tohto príbehu – svojou tvorbou, priateľmi, názormi, postojmi i prejavmi. A najmä - často aj spolutvorcom, tvorcom, či iniciátorom a realizátorom.

Scenár: Marian Urban
Kamera: Richard Krivda
Réžia : Juraj Nvota

MALÍ VEĽKÍ DETEKTÍVI

mvd1

ALEF FILM & MEDIA

MALÍ VEĽKÍ DETEKTÍVI (r. Juraj Nvota)

Hraný rodinný detektívny seriál o „veľkých" prípadoch partie kamarátov v úlohe vyšetrovateľov.

Námet: Pavel Taussig
Scenár:Pavel Taussig, Roman Kopřivík
Réžia: Juraj Nvota

 

OČAMI FOTOGRAFKY

Ocami fotografkyTRIGON PRODUCTION

Koprodukčný celovečerný dokument o známej slovenskej fotografke Zuzane Mináčovej režíruje jej syn Matej Mináč. Film Očami fotografky mal premiéru na 50. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary a 15.9.2015 bude mať svoju slovenskú premiéru na 10. Medzinárodnom filmovom festivale Cinematik v Piešťanoch.

GAZDOVA KRV

ALEF FILM & MEDIA

Gazdova krv (r. Juraj Nvota)

Celovečerný hraný film inšpirovaný životom a dielom jedného z najosobitejších slovenských autorov, Rudom Slobodom, bude príbehom zápasu muža s láskou, sexualitou, svedomím, starobou, súčasnosťou i minulosťou. Pôjde o univerzálny príbeh o výnimočnom rozhodnutí, aj o následkoch, ktoré môže takéto rozhodnutie a pokus o priam „prevtelenie sa" do postavenia demiurga priniesť.

Scenár: Ondrej Šulaj