ZÁSADY

Zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv organizáciou SAPA

(pdf)

Osobitné zásady SAPA pre správu a použitie neidentifikovaných odmien

(pdf)

Zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv vrátane zásad riadenia rizík

(pdf)

Zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmu z výkonu kolektívnej správy práv

(pdf)