Informácia o spoločnej správe


INFORMÁCIA O SPOLOČNEJ SPRÁVE

 

1) SAPA má spolu s ďalšími organizáciami kolektívnej správy na Slovensku uzatvorenú Dohodu s spoločnej správe v oblasti technického predvedenia predmetu ochrany alebo verejným prenosom v prevádzkarňach prostredníctvom technického zariadenia podľa § 175 ods. 1 písm. a) Autorského zákona.

Pre získanie spoločnej licenčnej zmluvy stačí osloviť ktorúkoľvek z nižšie uvedených organizácií:

LITA, autorská spoločnosť (www.lita.sk)
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov (www.slovgram.sk)
SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (www.soza.sk),
SAPA – Slovenská asociácia producentov v audiovízii (www.slovakproducers.com

Sadzobník Spoločnej odmeny je prístupný na tomto odkaze:

Dokumenty (slovakproducers.com)


Sadzobník Spoločnej odmeny
V prípadne záujmu o vysporiadanie dotknutých práv vyššie uvedeným spôsobom, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

2) Pre oblasť výberu náhrad odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany pre súkromnú potrebu podľa § 42 Autorského zákona je v odbore podľa ustanovenia § 146 ods. 2 písm. a) Autorského zákona na základe uzatvorenej Dohody o spoločnej správe poverená organizácia kolektívnej správy práv SOZA spoločným výkonom kolektívnej správy práv v mene organizácii LITA, autorská spoločnosť a SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. V zmysle § 175 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov je táto Dohoda o spoločnej správe záväzná aj pre SAPA.

3) Pre oblasť výberu odmien za retransmisiu je na základe uzatvorenej Dohody o spoločnej správe SOZA poverená organizácia kolektívnej správy práv spoločným výkonom kolektívnej správy v mene organizácii LITA, autorská spoločnosť a SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov . V zmysle § 175 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov je táto Dohoda o spoločnej správe záväzná aj pre SAPA.