Stanovisko SAPA k vyjadreniu LITA k výkladu Ministerstva kultúry SR k § 86 Autorského zákona

Stanovisko SAPA k vyjadreniu LITA k výkladu Ministerstva kultúry SR k § 86 Autorského zákona

(pdf)